Bạn đang ở : Trang chủ SIKA SẢN PHẨM CHO BÊ TÔNG Sikament 2000AT
Danh mục Giá từ VND Đến VND

Sikament 2000AT
Xem hình đầy đủ


Sikament 2000AT

Price per Unit: 0 VNĐ / Lít
Tải File

Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông
+ Mô tả: Sikament 2000AT được dùng như một tác nhân làm giảm nước hiệu quả cao và siêu hóa dẻo có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có cường độ cao ở khí hâu nóng.
+ Nơi sử dụng: Sikament 2000AT đăc biệt sử dung cho bê tông có cường độ cao cần di trì đô sụt lâu dài trong điều kiện khí hậu nóng như: bê tông dự ứng lực đổ tại công trình, cọc nhòi cường độ cao, cầu và kết cấu công xon, cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày.
+ Mật độ sử dụng: 0,8 – 1,2lít/100kg xi măng
+ Đóng gói: 5 – 25 – 200 lít/canHỗ trợ trực tuyến

+84 8 62 63 07 78
+84 8 62 63 07 79

0916 015 249

0908 454 678

Thống kê truy cập